Vzor (úspěšné) žádosti o „nová pásma“ 474 KHz, 5 MHz a 70 MHz

Po celý minulý rok čeští radioamatéři trpělivě čekali, až vyjde novelizace Vyhlášky 156/2005 Sb., protože její součástí je i tabulka povolených pásem. Přestože nová pásma 474 KHz (630m), 5,3 MHz (60m) a 70 MHz (4m) jsou již od roku 2018 v Národní kmitočtové tabulce podružně přidělena amatérské radiokomunikační službě, kvůli absenci těchto pásem ve vyhlášce na nich nelze legálně provozovat stanici v rámci běžného oprávnění.

Avšak vzhledem k tomu, že příděl těchto pásem radioamatérům platí, neexistuje žádný důvod, proč by měl ČTÚ odepřít přístup na tato pásma. Řešením je zvláštní žádost o individuální oprávnění speciálně pro tato pásma.

Vzor textu žádosti, která byla úspěšně vyřízena:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro experimentální účely

Žádám o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro experimentální účely, a to na dobu platnosti do 30.4.2023.1)

Údaje o žadateli:

(jméno a příjmení), nar. (datum narození), trvalé bydliště (adresa) Č. průkazu HAREC: (číslo vašeho HAREC) (třída CEPT), vydán ČTÚ (můžete uvést datum vydání).

Držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ARS č. ….. , přidělený volací znak OK… .

Údaje o požadovaných kmitočtech, dle vyhlášky 105/2010 Sb. v platném znění:

 • 472 KHz až 479 KHz
 • 5351,5 KHz až 5366,5 KHz
 • 70,1 MHz až 70,3 MHz
 • Kontaktní údaje:

  Datová schránka: xxxxxxxx

  Prosím o zasílání písemností v papírové podobě na tuto korespondenční adresu:

  (adresa)

  Kontaktní telefon: (telefonní číslo)

  E-mail: (e-mailová adresa)

  Děkuji.

  V Praze, 15.1.2020 atd.

Poznámka 1) – žadatel předpokládal, že oprávnění bude uděleno na dobu platnosti „hlavní“ koncese, odtud tedy odpovídající datum.

Žádost byla vyřízena kladně, s několika drobnými nepříjemnostmi:

 1. Referent ČTÚ (pan Novotný) se zdráhal kvůli pásmu 474 KHz, neboť u něj je poznámka o tom, že regulátor musí zajistit, aby nebyl rušen kmitočet 490 KHz (který neleží v tomto pásmu). Poznámka se zjevně týká opce, podle níž by regulátor mohl přidělit větší úsek pásma ARS. Tato situace v ČR nenastala, proto je daná poznámka nepodstatná a pokud budete žádat o pásmo 474 KHz, při komunikaci s ČTÚ trvejte na tom, že daný kmitočet neleží ve vámi požadovaném pásmu.
 2. ČTÚ z nějakého málo pochopitelného důvodu trvá na tom, že pro každé pásmo vystaví samostatné Oprávnění. Z hlediska toho, že posíláte jediný dokument, i z hlediska platné Národní kmitočtové tabulky je to sice nesmysl (za pásma od 135 KHz až po mikrovlny taky neplatíte za každé pásmo pětistovku), ale dokud se nám nepodaří tuto záležitost projednat s ČTÚ, pravděpodobně to neuhádáte.

Na vystaveném oprávnění jsou pak uvedeny poznámky upřesňující maximální povolený výkon a další podrobnosti potřebné k vedení provozu v souladu s mezinárodními dohodami.

7 komentářů

 1. To už je známé několik let. Jenže jsi, Jindro, zapomněl zdůraznit, že Oprávnění je ČTÚ vydáváno na 1 rok za 500.- Kč, každé pásmo zvlášť. No nekup to.

  1. Minimálně oprávnění pro pásmo 70 MHz je již od zařátku roku 2019 vydáváno na 5 let.

  2. Před pár týdny jsem prodlužoval platnost Povolení a v rámci toho jsem hovořil i s panem Novotným. Mně bylo sděleno, že pokud chci pracovat na 5 a 70 MHz, je nutné požádat zvlášť o individuální povolení, které bude vydáno na 5 let a cena je 500,- Kč. Pochopil jsem, že za obě pásma. Dříve jsem platil každý rok 500,-Kč za každé pásmo ! Takže přeci jen pokrok…?

   1. Author

    Ahoj, bylo by to krásné, ale po mně chtěli 500 za každé pásmo. Nechápu proč – všechno bylo v jediné žádosti. No, aspoň je to na 5 let.

 2. Napsal jsem komentář, řádně opatřil názvem, emailem, komentář neobsahoval nic v rozporu s netiketou.

  Po odeslání zmizel beze stopy.

  Inu, ČAV

 3. Ach ne.
  Ono to jen dlouho trvá.
  Takže rollback, děkuji.

 4. Mám obavy, že na „jeden dokument“ to nepůjde, protože to koliduje s různými délky oprávnění jednotlivých pásem. Specialita je pásmo 60m, který se v segmentu WRC-15 povoluje na 5let, kdežto „kanálový“ segment RSGB jen na 1rok.

Comments are closed.