ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači je dobrovolný zájmový spolek radioamatérů. ČAV vychází ve své činnosti z odkazu sdružení Československých amatérů vysílačů a jeho předchůdců, zejména pak Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých (SKEČ) a Krátkovlnných amatérů československých (KVAČ).