1. K organizaci ČAV ses přihlásil proto, že jsi radioamatér, který se hlásí k zásadám hamspiritu a tradicím našeho hnutí a chceš svým příkladem rozšířit řady stejně smýšlejících lidí. Tvou snahou by mělo být neustálé zvyšování kvalifikace. Je jedno jaký druh provozu nebo jaké pásmo preferuješ, či jaká technika tě zajímá. Vysílací zařízení bys měl mít vždy v pořádku, bez rušivého vyzařování.
 2. Amatérská radiokomunikační služba je experimentální činnost, sloužící primárně k sebevzdělávání a dalšímu studiu, čímž se odlišuje od dalších aktivit, označovaných obvykle jako „hobby“. Z této náplně a poslání jsou odvozeny kmitočtové příděly coby část přírodního bohatství. Součástí ARS je i sportovní činnost. ARS je tedy považována za obecně prospěšnou. Chovej se a vystupuj podle toho.
 3. Dbej o zvyšování prestiže značky OK a své vlastní. Vystříhej se jednání, které by tuto prestiž mohlo poškodit.
 4. Při komunikaci s ostatními radioamatéry zachovávej pravidla základní lidské slušnosti a to jak v osobním jednání, tak v diskusích na internetu a v síti PR. Zvláštní pozornost věnuj chování na pásmech. Nenech se vyprovokovat nevhodným chováním ostatních účastníků komunikace k chování ještě nevhodnějšímu.
 5. Je věcí cti každého člena ČAV dodržovat platné předpisy, podmínky závodů a kmitočtové plány IARU. Jakékoli podvody jsou nepřípustné. Počítej s tím, že prokázané podvody člena ČAV budou zveřejněny na webových stránkách ČAV.
 6. Buď loajální vůči své organizaci – ČAV. Své výhrady k problémům bys měl vyjádřit v interní diskusi na webu ČAV. Snaž se vždy nalézt a navrhnout vlastní řešení problému.
 7. Hlásíme se k odkazům původního ČAV. Seznam se s historií radioamatérského hnutí u nás i ve světě a čerpej z něj inspirace pro svoji další činnost.
 8. Ke členům všech radioamatérských sdružení a klubů se chovej přátelsky a vstřícně.
 9. Na došlé QSL vždy odpovídej v co nejkratším termínu. Potvrzování spojení je odedávna radioamatérskou tradicí a jedním z principů naší činnosti. Spojení končí až vypsaným QSL lístkem. Pokud intenzivně vysíláš, zaplať si používání QSL služby. Není důležité, kdo ji provozuje a jaký máš k provozovateli vztah. Ty, kteří očekávají Tvé QSL lístky, tento tvůj vztah nezajímá.
 10. Skutečnosti uvedené v členské části webu jsou určeny pouze pro členy ČAV. Cti tuto zásadu.
 11. Svým aktivním a pozitivním přístupem získávej další přátele – radioamatéry ke vstupu do klubu. O své zkušenosti se nezapomeň podělit s kamarády formou článku či přednášky. Publikováním zajímavých výsledků naší činnosti také pomáháš udržovat obraz radioamatérů jako legitimních uživatelů kmitočtového spektra, jejichž činnost je přínosem k technickému pokroku lidstva.
 12. Radioamatérská činnost by rozhodně neměla být na překážku Tvým závazkům k rodině, škole či přátelům.
 13. V rámci svých možností přispěj finanční částkou, jejíž výši si stanovíš sám na uhrazení nezbytných provozních nákladů klubu.

Tento morální kodex byl přijat valnou hromadou ČAV dne 16.4.2005 a stává se nedílnou součástí stanov