Konference OK-RTS v Brně 23. března 2024

Logo RTS

Na letišti Medlánky se v sobotu 23. března sešli účastníci Radioamatérské tísňové služby a další zájemci. Za slovenský ARES OM nás navštívil Vlado, OM1HI a OE3HII, který nás také seznámil s podrobnostmi organizace radioamatérské tísňové komunikace v Rakousku a ve Švýcarsku.

Hlavním účelem konference bylo blíže se seznámit, domluvit se na dalších aktivitách a formě spolupráce a také inspirovat se zkušenostmi ze zahraničí.

Celkem se konference zúčastnilo z Brna, Hodonína, Prahy a okolí, Plzně. Nejpočetnější byla brněnská skupina ve složení OK2GA, OK7AD, OK2TND , OK9TDI, OK4RB, OK2LTM, která také zajistila jednací místnost s občerstvením a anténu pro demonstraci spojení digitálními prostředky na krátkých vlnách.

Po úvodních referátech jsme vyzkoušeli spojení JS8Call s Lukášem, OK1RE, který bohužel z pracovních důvodů musel účast nečekaně zrušit, naštěstí ale mohl působit v roli protistanice pro demonstraci digitálních spojení. Další domluvená protistanice, Werner, OE3HWU, byl sice na pásmu slyšet, ale podle všeho on nepřijímal náš signál z QRP zařízení. Tímto se zkušební spojení stalo určitým němým příspěvkem do technické diskuse jaká zařízení a antény by mohly být použitelné pro spolehlivý přenost textových zpráv.

V odpolední diskusi se vystřídalo mnoho témat a dovolím si celkově shrnout hlavní závěry:

 1. V nejkratší možné době sestavit informační materiály, které umožní jednotnou komunikaci OK-RTS směrem k radioamatérům, k „laické veřejnosti“ i k orgánům samosprávy a státní správy.
 2. V současné fázi formování iniciativy máme mnoho různých témat různého zaměření, která bude nutné dále rozpracovat. Proto jsem si dovolil navrhnout tyto čtyři oblasti dalších aktivit:
  • Technické semináře. Na půldenních nebo celodenních akcích vysvětlit a ukázat technické prostředky a metody spojení, které jsou využitelné v tísňové komunikaci. Pro začátek máme technických témat velký počet. Z toho, co jsme probírali neformálně ve skupině a co zaznělo na konferenci:
   • Digitální komunikace na KV: JS8Call, VarAC, ARDOP a další, s důrazem na přenos strukturované textové informace i případně obrazových souborů s automatickou opravou chyb.
   • Digitální komunikace na VKV: na VKV pásmech se setkáváme s masivním využitím FM stanic, můžeme se zabývat výběrem, zda využívat digitální přenosy na bázi frekvenční modulace nebo zkoušet technické prostředky na bázi úzkopásmových modulací a případně zda stavět jednoduchá jednoúčelová zařízení, nebo zda jít spíše cestou LoRa a na to navazujících prostředků.
   • LoRa a vše, co s tím souvisí: LoRa APRS, Meshtastic a Reticulum
   • digitální komunikace pomocí AllStarNet, Hamnet a další
   • Anténní technika. Zde je taktéž velké pole působnosti, od často diskutovaných, ale zatím málo odzkoušených antén NVIS pro KV pásma 80, 60 a 40 metrů, až po „univerzální antény“
   • Transceivery pro nasazení v polních podmínkách. QRP zařízení ano či ne (jaká je jeho efektivita na KV i na VKV), spotřeba energie, napájecí zdroje a další témata.
  • Metodické semináře
   • Pro začátek bude nutné, aby se všichni vážní zájemci o provoz seznámili s příslušnými příručkami Komise tísňové komunikace IARU Region 1 a ARES OM (jako nám nejbližší spřízněné organizace jak geograficky, tak jazykově).
   • Dále bychom se scházeli nejméně jednou ročně k rozpracování, úpravám nebo adaptaci metodiky na naše místní podmínky.
   • Otevřená je i otázka jednotného metodického vedení ke vzdělávání „laické veřejnosti“ – uživatelů PMR zařízení a „čínských ruček“. V této oblasti je mnoho příležitostí jak ke přímé spolupráci s OK-RTS (včetně přípravy nových zájemců ke zkouškám na OK/HAREC), tak i k usměrňování živelných aktivit na VHF a UHF pásmech tak, aby se minimalizovalo zatížení sdílených kmitočtů VHF a UHF.
  • Praktická cvičení
   • Listopadové cvičení 2023 ukázalo akceschopnost a přípravu zejména brněnské skupiny.
   • Chceme se zapojovat do celoevropských cvičení EmComm IARU R1?
   • Připojíme se ke cvičením ARES OM?
   • Potřebujeme hledat scénáře a náplň budoucích cvičení jak s cílem sjednotit se s metodikou IARU R1, tak i s ohledem na specifiku naší země a možných situací využití RTK.
  • Mediální propagace
   • Naší činnosti je potřeba zajistit publicitu, aby byla veřejnosti, případným sponzorům i samosprávě a státním orgánům známá.
   • Hlavním zdrojem pro šíření základních informací bude přehledový materiál, který zatím připravujeme s Michalem, OK1SIM.
   • Bude nutná větší propagace na radioamatérských setkáních v ČR i v zahraničí.
   • Dále je vhodné publikovat aktuality z činnosti naší iniciativy v místním, regionálním i celostátním tisku – například zpráva o konání této konference, zprávy o cvičeních, a podobně.
   • Neměly by chybět ani aktuální zprávy o významných uálostech radioamatérské tísňové komunikace v zahraničí – celoevropská cvičení IARU R1, nasazení v konkrétních situacích, apod.

Základní informace o OK-RTS

Odkaz na stránky ARES OM

Příručka tísňové komunikace IARU R1 (děkujeme za překlad Stanovi, OM8ST).