Účelem webu ČAV je podpořit vzájemnou komunikaci a sdílení zážitků a zkušeností mezi členy ČAV, posílit přátelské vztahy a rovněž prezentovat život ČAV na veřejnosti. Smyslem je tedy být blogem ČAV. Proto by jádro příspěvků měly tvořit aktuality ze spolkového života, informace pro členy a vzájemné sdílení zkušeností a zážitků – tedy příspěvky přímo od členů ČAV.

Náměty redakci pište na adresu redakce@ok5cav.cz.

Pravidla publikování a psaní komentářů