OK-RTS je název pracovní skupiny zabývající se problematikou radioamatérské tísňové komunikace (RTK) po praktické i teoretické stránce. Skupina je tvořena dobrovolníky z řad radioamatérů a přátel. Skupina vznikla v důsledku spontánní aktivity v měsíci srpnu 2023.

Skupina vznikla při prvním setkání v rámci Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích 26. srpna 2023. Pracovní skupina byla zřízena pod záštitou spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači, aby mohla pod touto hlavičkou komunikovat jako zainteresovaná právnická osoba s institucemi.

Co je to RTK?

Zkratka RTK znamená “radioamatérská tísňová komunikace”. Jedná se o činnost (činnosti) radioamatérů v situacích ohrožení obyvatelstva, jako jsou například (a zejména) živelní pohromy – záplavy, velké požáry, sněhové kalamity, výpadky běžných komunikačních sítí a podobně.

Možnost aktivní pomoci radioamatérů v podobných situacích je zakotvena v našem právním systému, například ve Vyhlášce 156/2005 Sb (§8 odst. 2). 

Co je to ARES?

ARES je obecně přijatá zkratka z anglického “Amateur Radio Emergency Service” (Radioamatérská tísňová služba), která byla jako první na světě zavedena v USA. Pod touto zkratkou najdete radioamatéry v mnoha zemích po celém světě.

RTK: O jaké činnosti se jedná?

Jedná se o zajištění rádiové komunikace v situacích ohrožení. Tehdy konají především záchranné a ozbrojené složky, ty však mají své vlastní komunikační prostředky pro plnění svých, přesně daných úkolů. 

V rámci RTK se proto předávají zejména zprávy humanitárního charakteru, například od evakuovaných nebo hospitalizovaných osob z míst, kde nefunguje běžná komunikace, jejich příbuzným, blízkým, zaměstnavateli, atd.

Jak se to dělá?

Při konkrétním zásahu vyjíždí na potřebné místo plně vybavený a soběstačný tým, který bude poskytovat spojení přímo na místě, např. v evakuačním centru.

V jiném místě, kde již jsou běžné komunikační prostředky dostupné, je zřízena služba, která komunikuje se zásahovým týmem a předává zprávy běžným způsobem (telefon, internet) adresátům. 

Kdo se může zapojit a jak?

Zapojit se může jakýkoliv radioamatér nebo zájemce o radioamatérskou činnost, a to buď přímo jako člen výjezdového týmu, který je připraven na zavolání vyrazit se sbaleným vybavením, nebo může pomáhat s přípravou techniky, organizací cvičení nebo osvětových akcí.

Můžete se však zapojit i jednorázově, bez toho, že byste se zavazovali k nějaké soustavné, organizované činnosti. Můžete příležitostně přispět radou nebo zkušenostmi, přednáškou nebo seminářem pro radioamatéry nebo veřejnost, pomoci s přípravou technického vybavení a podobně. Uvítáme každou pomoc.

Kdo to organizuje?

V České republice organizuje RTK pracovní skupina OK-RTS v rámci radioamatérského spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači.

Spolupráce

Spolupracujeme s ARES OM, organizací radioamatérské tísňové komunikace při Slovenském svazu radioamatérů (SZR).

Kontakty

Jindra Vavruška, OK4RM, ok4rm@c-a-v.com – předseda ČAV, kontakt pro oblast Čechy, QTH Praha

Štěpán Gabriel, OK2GA, ok2ga@volny.cz, kontakt pro oblast Jižní Morava, QTH Brno