SK Jiří Hellebrand, OK1IKE

3. dubna 2020 nás opustil vzácný kamarád a kolega Jirka Hellebrand, OK1IKE.

Jirka, OK1IKE. Foto z webu OK1IKE http://ok1ike.c-a-v.com

Jirku jsem kdysi potkal pouze na pásmu, ještě v době mého OL. Nevídal jsem ho sice na prvních místech výsledkových listin, zato se mi však nesmazatelně zapsal do paměti článkem v Amatérském rádiu v osmdesátých letech. Tehdy byl boom FM převaděčů v pásmu 144 MHz a dostupných zařízení, zejména přenosných, bylo velmi málo. Jirka tehdy potřeboval zkonstruovat stabilní LC oscilátor na kmitočtu kolem 12 MHz ( aby byl kmitočet po vynásobení dvanácti použitelný pro vysílač na vstupním kmitočtu převaděče). Vyšel ze zapojení Pierceova krystalového oscilátoru a výsledek publikoval v AR. Redakce tehdy požádala Ing. Jiřího Vackáře, CSc., aby Jirkův článek okomentoval, protože Jirka došel ke stejnému zapojení, které o 36 let dříve vynalezl a patentoval právě Ing. Vackář, legenda československé elektroniky. Ing. Vackář tehdy Jirkův výsledek vlastního intelektuálního a konstruktérského umění pochválil a Jirka si této zvláštní pochvaly v celostátním časopise, pokud vím, velmi cenil. Fotokopii onoho článku najdete zde: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/soubory/so.jpg

Myslím, že tento příběh velmi dobře charakterizuje Jirkovu osobnost. Publikoval po celou dobu svého aktivního života – zaznamenal jsem články v AR z let sedmdesátých i osmdesátých, později celá řada příspěvků v OK QRP Info. Byl citován i v diplomových pracech studentů elektrotechnických fakult.

V důchodu Jirka dožíval ve Vraném nad Vltavou, blízko řeky, pod svahem, v terénu, který se k vysílání téměř vůbec nehodil. Po roce 2005, dokud mu dobře sloužilo zdraví, zúčastňoval se schůzek ČAV. Sháněl součástky a přístroje pro kroužek mládeže, který vedl. Obnovoval hamshack po povodních. Zkrátka radioamatér, konstruktér a pedagog do posledního dechu.

Budeme na něj vzpomínat s láskou a vděčností.