Nová vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby – nebude?

Přečtěte si stanovisko LRV k návrhu vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby ze dne 14.12.2019.

Plánovaný termín zveřejnění vyhlášky 20. ledna 2020 je zřejmě nereálný. Z textu stanoviska také vyplývá, že z vyhlášky by podle představ legislativců měla zmizet definice operátorských tříd a ustanovení o vydávání radioamatérských povolení Českým telekomunikačním úřadem (čili, že by ČTÚ musel přestat vydávat nová povolení).

Text zveřejňujeme pouze pro Vaši informaci, neposílejte proto prosím žádná individuální vyjádření, dotazy, připomínky a podobně na žádné státní orgány. Veškeré náměty prosím směřujte na místopředsedu ČAV Mgr. Jana Švarce, OK1UU (adresa je k dispozici na tomto webu), případně Českému radioklubu. V této věci, která by mohla mít fatální vliv na další fungování všech radioamatérů, neorganizovaných nebo organizovaných v libovolném spolku, je potřeba postupovat společně, jednotně a s potřebnou právnickou erudicí.

1 komentář

  1. Dovolil bych si požádat o dvě věci:

    1) Pokud komentujete, dbejte na to, aby bylo možné vás zpětně kontaktovat. Nebojte se sami se podepsat (včetně značky, pokud značku nemáte, raději nekomentujte, netýká se to vás). Anonym či „poloanonym“ zřejmě svému pohledu nepřikládá přiměřenou váhu a nemůže tedy čekat, že jeho názor bude zohledněn v odpovídající šířce.

    2) P. T. administrátora bych požádal o odstranění pahýlů z diskusí, tzn. aby zveřejnil buď vše, nebo nic. Doušky typu [TATO ČÁST BYLA SMAZÁNA REDAKCÍ] jsou pro ostudu všem zúčastněným, ponejvíc ale právě jemu.

Comments are closed.