10 let klubu CWops

Americký klub CWops je dnes nejvýraznějším světovým propagátorem a podporovatelem telegrafie a provozu CW a v lednu 2020 oslaví 10. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pořádá soutěž, která je určena všem, bez ohledu na členství v klubech, bez rozdílu QTH a probíhá dle následujících pravidel:

Termín: 1. ledna 2020, 0000 UTC — 31. ledna 2020, 2359 UTC.

Pásma: 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m.

Druh provozu: pouze CW

Soutěžní kód: RST. Je vhodné uvádět i další údaje – jméno, QTH, stát či provincii, členské číslo CWops atd.

QSO: Členové CWops mohou pracovat s kýmkoli, nečlenové pouze s členy CWops.

Speciální značky: v soutěži budou aktivní jak tzv. „mini-club callsigns“ CWops, tak i zvláštní příležitostné značky pro tuto oslavu — např. K3CWO, GB10CWO nebo N5A. Všechny tyto značky platí jako spojení se členem CWops. Dosud byly ohlášeny tyto značky:

DQ10CWO, DR10CWO, EG4CWO, EM10CWO, G2CWO, GI2CWO, GM2CWO, GW2CWO, K1K, K3CWO, K3M, K4CWT, K4T, K5A, K5M, K5N, K8G, KE2CWO, KE6CWO, KK1CWO, KN5CWO, KN8CWO, KT5CWO, KX4CWO, LZ10CWO, N0CWO, N1C, N5A, N5T, N5W, OL10CWO, PG10CWO, SD10CWO, SF10CWO, SM10CWO, SN10CWO, TM10CWO, TM5CWO, TM6CWO, VA1CWO, VC3CWO, W0C, W0CWO, W1C, W1CWT, W4A, W4O, W4Y, W6CWO, W7C, W7CWO, W7F, W9CWO, WY7CWO. Výčet však není úplný, další značky stále přibývají.

Členové CWops budou volat výzvu ve tvaru „CALL/CWO“ or „CALL CWO“.

Maximum aktivity členů a speciálních stanic bude soustředěno kolem 28 kHz od začátku pásma (tj. 3528, 7028, 14028 kHz…). Doporučuje se použít CW Club RBN Spotter (https://rbn.telegraphy.de/).

QSO navázaná během CWT v soutěži platí, QSO navázaná v ostatních závodech během uvedeného období v soutěži neplatí.

Kategorie:

speciální stanice (Special Call Operations)

členové — CWops Member High Power (100W +)

členové — CWops Member Low Power (6 to 100W)

členové — CWops Member QRP (0 to 5W)

nečlenové — Non-member High Power (100W+)

nečlenové — Non-member Low Power (6 to 100W)

nečlenové — Non-member QRP (0 to 5W)

Výsledek:

Členové CWops

celkový počet QSO

počet členů CWops na jednotlivých pásmech (bez duplikátů).

Nečlenové

počet členů CWops na jednotlivých pásmech (bez duplikátů).

Deníky

Pro každou značku, použitou v soutěži, musí být zpracován zvláštní deník ve formátu Cabrillo. Pokud značku obsluhuje více operátorů, je třeba výsledky každého z nich sloučit do jednoho souboru ve formátu Cabrillo. Každý záznam v deníku Cabrillo musí obsahovat záznam o kategorii (viz výše).

Členové, kteří budou pracovat pod speciální značkou mohou zaslat rovněž i deník se spojeními, navázanými pod soukromou značkou.

Deníky je třeba odeslat nejpozději do 9. února 2020 na adresu: -email-.

Diplomy

Diplomy za účast

Diplom obdrží každý účastník (člen i nečlen), který naváže nejméně 25 QSO se členy CWops nebo speciálními stanicemi. Za každých dalších 25 členů CWops (včetně speciálních stanic) bude vydána doplňovací známka.

Žádosti o diplomy za účast a doplňovací známky je třeba odeslat do 9. února 2020 na adresu: anniversarycerts@cwops.org.

Kontinentální diplomy – nečlenové

Diplom bude udělen za nejvyšší skóre nebo nejvyšší počet QSO za každý kontinent v kategoriích nečlenů:

Non-member High Power (100W+)

Non-member Low Power (6 to 100W)

Non-member QRP (0 to 5W)

Kontinentální diplomy – členové CWops

Diplom bude udělen za nejvyšší skóre nebo nejvyšší počet QSO za každý kontinent v kategoriích členů:

Special Call Operations

CWops Member High Power (100W +)

CWops Member Low Power (6 to 100W)

CWops Member QRP (0 to 5W)

Člen CWops může získat pouze jeden diplom. V případě, že člen dosáhne nejvyššího skóre a současně nejvyššího počtu QSO, bude udělen diplom za „top score“ a další člen v pořadí obdrží diplom za nejvyšší celkový počet QSO.

Veškeré otázky ohledně soutěže je třeba posílat na adresu celebration@cwops.org.

Informace o klubu

Na rozdíl od podobných klubů v Evropě nemá CWops jen diplomový program a závody, ale organizuje i tzv. CW Academy, což je velmi propracovaný systém kurzů telegrafie, zaměřených především na zdokonalování. K dispozici je i řada programů a jeden ze zakládajících členů, Rob Brownstein, K6RB (CWops #3) vytvořil novou metodu výuky telegrafie, na kterou mu byl USPTO dne 2. 4. 2019 udělen US patent č. 10249216.

Přestože je CWops klubem výběrovým, roste velmi rychle. V době psaní tohoto článku (konec prosince 2019) měl přes 2400 členů, měsíční přírůstek je 10-20 členů. Členství se udílí na základě 4 doporučení od stávajících členů. Systém doporučení je založen na tom, že nominuje jeden člen a 3 další tento návrh sponzorují. Na rozdíl od některých klubů je však dosažení doporučení velmi snadné, je totiž povoleno se na doporučení domluvit (např. přes klubovní mailing list), proto není nijak neobvyklé, že aktivní, skutečně vynikající operátor tato doporučení nasbírá během jednoho dne. Jak doporučení získat? Předpokládá se, že operátor zvládá rychlost minimálně 25 WPM (125 zn./min.) v otevřené řeči. Člen je oprávněn nominanta doporučit, pokud s ním měl nejméně 2 spojení během uplynulých 12 měsíců. Délka spojení ani pásma nejsou předepsána.

Nominující člen smí vyvolat „kampaň“ na mailing listu či vybídnout další známé členy, aby si prošli své deníky a pokud nominanta znají a měli s ním nejméně 2 spojení během uplynulých 12 měsíců, ať sponzorují jeho členství. Veškerá agenda probíhá na stránkách klubu ve členské sekci, takže celá procedura je velmi rychlá. Pokud nominant dosáhne 4 doporučení, je pozván k registraci a zaplacení prvního členského příspěvku ve výši $12 na rok. Pokud z kalendářního roku uplynula polovina (tj. pozvání je odesláno v červenci až prosinci), je první příspěvek poloviční ($6). Další příspěvky jsou $12 na rok, příp. $50 na 5 let nebo doživotní členství za $100.

Na členství v CWops se kvalifikovala řada OK stanic již v prvních měsících existence klubu. Když však došlo na placení členských příspěvků, většina z nich vzala zpátečku – nechali své členství propadnout a ani se nepokusili jej obnovit. Jejich reakce na zmínku o CWops byla většinou poněkud nevrlá, ve stylu „co mi to přináší“ apod. Zdá se, že je zbytečné apelovat na společnou myšlenku, podporu CW apod. – český amatér je zvyklý pouze na „členské výhody“ a když je klub nenabízí, je zájem ten tam. V tomto jsme tedy stále Východ…

Děkuji za info a překlad Martinovi OK1RR