Výsledky Zimního QRP závodu 2019

Konečné výsledky Zimního QRP závodu na VKV 2019 najdete v odkazu.

K mé lítosti jsem musel převést deník stanice OK1KZL ze soutěžního deníku na deník pro kontrolu, protože nedodali požadované náležitosti. V přefoceném papírovém deníku nebyl uveden výkon a odeslané reporty. Deníky jsem vlastnoručně přepsal do elektronické formy a odeslal pro kontrolu OK1KZL, zda jsem něco nepřečetl špatně. Úmyslně jsem nechal dlouhý interval na reakci. Bohužel nebyl žádný ohlas ze strany OK1KZL.