20. setkání radioamatérů Košice

V prosluněnou a teplou sobotu 23. března 2019 se v Košicích konalo již 20. setkání radioamatérů. Jako předseda ČAV jsem cítil potřebu navštívit naše členy i v nejvýchodnějším kraji bývalého Československa a také chuť navštívit vzdálenou rodinu, a proto jsem se tentokrát připojil k několika desítkám místních hamů.

Foto s nejvyšší koncentrací východoslovenských členů ČAV (bohužel, fotka je ze setkání r. 2015): zleva Ondrej OM4FM, Veronika OM8KW (#125), Mirek OM8ON (#126), Miro, Karol OM5KP, Viera OM8YL (#123), Stano OM8AQ (#122)
A nyní jedna zcela aktuální fotka (2019): zleva Stano, OM8AQ (#122), Jindra, OM0RM (#003), Stano, OM8ST

Havním organizátorem „stretnutia“ byl Stano, OM8ST, jinak též náčelník slovenského A.R.E.S. Díky němu měla přednášková část setkání velmi zajímavý program, včetně informace o novém slovenském vynálezu z Letecké fakulty TU Košice, polarizačním panelu, který umožňuje měření antén bez použití nákladné bezodrazové komory.

Univerzální hlavice GP antény, kterou Stano, OM8ST, doplnil přednášku o modelování antén. (Celá anténa je skládací a vejde se do kufru auta. Samozřejmě lze z různě dlouhých prvků sešroubovat verze pro 50, 70, 145 i 432 MHz)

Podrobná zpráva o programu a průběhu setkání je k dispozici na webu Stana, OM8ST. Pro mne osobně bylo setkání se Stanem velmi inspirující, mj. i proto, že často řeší stejné problémy jako my: například jak vytvořit a zprovoznit nový web (slovenského ARESu). Za organizaci mu patří velký dík a uznání.

Beseda po setkání: zleva Mirek, OM8ON, Stano, OM8AQ, a Jindra, OM0RM

Jsem rád, že jsme se osobně potkali s Janem, OM3ID, který je nově členem výboru ČAV za Slovensko. Se Stanem, OM8AQ, jsme domluvili možné nejbližší kroky v činnosti ČAV na Slovensku, což by pro začátek mělo znamenat zejména pečlivější společných, koordinaci česko-slovenských aktivit, ať už se jedná o Závod ČAV nebo větší zapojení OM radioamatérů do příležitostných akcí, jako je 120 let od narození Pravoslava Motyčky.