Závod ČAV 2021 – první dojmy

Závod ČAV se po několikaleté přestávce opět konal 28. září 2021, v Den české státnosti a svátek sv. Václava.

Zúčastnilo se ho něco málo přes 50 stanic, což bohužel na kvalitní hodinový závod nestačí. Letos se k nám přidali přátelé ze zahraničí, převážně členové CWOps, kteří jsou slyšet v mnoha telegrafních závodech: Lutz, DM6EE (známý též jako ex-DL1RNN), Les, G4OBG, pod značkou G5C a Helga, IN3FHE. Účast plánoval ještě Zaba, OH1ZAA (a též OH5ZA, OG6B a podobně), ale bohužel, snad kvůli matoucí zmínce o „local time“ v pozvánce, zmeškal o hodinu začátek.

Závod ukázal poněkud neradostný vztah členské základny k „našemu“ závodu – členů ČAV se zúčastnilo celkem 13, přičemž OK4RM rozdělil svůj čas mezi vlastní značku a OK5CAV – původně připraveného operátora OK5CAV postihl nečekaný výpadek proudu a bohužel se zpráva dostala na místo určení až v polovině závodu. Mnozí měli rodinné důvody nebo již zmíněný technický problém. Ovšem ani v případě, že by se byli zúčastnili všichni, kdo to měli v plánu a náhoda jim to překazila, nedotáhli bychom to ani na dvacítku.

Chtěl bych poděkovat všem statečným členům ČAV, kteří se v závodě ozvali, zejména těm, kdo překonali nějaké místní či technické těžkosti (OK1MBZ, OK1DTM, z toho, co je mi známo). Chci poděkovat oběma zúčastněným YL, OK1ZKR a IN3FHE. A velký dík patří východoslovenské partě kolem Košic a Stana, OM8AQ – OM8ON, OM7AT, OM3WZ, možná i další.

Vyhodnocení závodu proběhne po uzávěrce deníků, tzn. po 17. říjnu 2021.