Českomoravští Amatéři Vysílači tímto vyhlašují období aktivity v upomínku a na počest prvního československého koncesovaného radioamatéra Pravoslava Motyčky, OK1AB,
který se narodil před 120 lety, 20. ledna 1899.

Termín konání akce

120 dní počínaje dnem narozenin Pravoslava Motyčky: od 19.1.2019, 23:00 UTC do 19.5.2019, 21:59 UTC

Podmínky pro získání

Diplom může získat libovolná oprávněná radioamatérská stanice, která po dobu aktivity dosáhne výsledku 120 bodů za spojení s bodovanými stanicemi. Diplom mohou získat za stejných podmínek i posluchači.

Bodování spojení

Stanice počet bodů
OL120AB 24
OK5CAV 12
Stanice s volací značkou ze seznamu členů ČAV 6
libovolná stanice OK a OM 1

S každou bodovanou stanicí lze po celou dobu trvání akce navázat na každém pásmu jedno platné (bodované) spojení bez ohledu na druh provozu.

Do diplomu nelze započítat žádná spojení přes libovolné typy aktivních převaděčů a retranslátorů: pozemní, balonové nebo letecké, satelitní, internetové (Echolink) a podobně.

Žádosti

Žádosti dle Přílohy 1 a výpis spojení zasílejte elektronickou poštou na adresu diplom@ok5cav.cz. Není nutné tisknout a skenovat formulář žádosti, stačí zaslat e-mail s totožným obsahem.

Rozhodování a řešení sporů

O vydání diplomu rozhodne po prověření žádosti diplomový manažer Č.A.V. Miroslav Bečev, OK1DOM. Rozhodnutí diplomového manažera je konečné.

Předání diplomu

Úspěšným žadatelům bude diplom zaslán v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu elektronické pošty uvedené v žádosti.

Pokud žadatel z ČR na žádosti uvede, že požaduje diplom tištěný, bude mu vytištěn a zaslán po zaplacení poplatku, který zahrnuje náklady na tisk a poštovné. Podmínky pro vydání tištěného diplomu žadatelům z jiných zemí budou upřesněny po vyjasnění daňových dopadů.

Rozeslání tištěných diplomů bude hromadné, po ukončení akce a zpracování všech žádostí.

Změny podmínek

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo po dobu konání akce kdykoliv upřesnit, změnit či doplnit podmínky pro předávání žádostí a diplomů a úhradu poplatků.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nejpozději jeden týden před ukončením akce doplnit seznam volacích značek členů ČAV. Konečná podoba seznamu se vztahuje na všechna spojení od začátku do konce období aktivity.