ČeskyEnglish

  Čestné prohlášení

  Prohlašuji na svou čest, že jsem při navazování spojení dodržel všechny podmínky diplomu, že jsem obsluhoval stanici v limitech svého oprávnění, a že všechna spojení uvedená ve výpisu se uskutečnila podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.


  Souhlasím s tím, aby všechny úmyslně nepravdivé údaje uvedené v této žádosti byly libovolným způsobem zveřejněny.


  Rozhodnutí diplomového manažera o této žádosti přijímám jako konečné a neodvolatelné.

  DECLARATION

  I hereby declare that I complied with all rules and conditions of the award “Pravoslav Motyčka 120 Years”, that I accomplished all contacts within the legal limits of my amateur radio license and that all the listed contacts actually took place according to my best knowledge and conscience.


  I hereby agree that all deliberately false application data be published by any means, should such deliberately false information be discovered.


  I hereby accept Award Manager’s decision as final and not subject to appeal.