Zásady a pravidla pro psaní příspěvků

 1. Jádro příspěvků měly tvořit aktuality ze spolkového života, informace pro členy a vzájemné sdílení zkušeností a zážitků – tedy příspěvky přímo od členů ČAV.
 2. Přebírání a překlady článků z jiných zdrojů jsou odůvodněné v případech, kdy obsah podporuje činnost ČAV jako spolku nebo obsahuje informace v některém ze strategických směrů – předpisy a regulace, sebevzdělávání, podpora a pomoc začátečníkům a mládeži, historie.
 3. Optimální rozsah aktualit (novinek) je do tří odstavců, u delších článků, analýze nebo úvah pak do šesti odstavců. Delší a komplexní celky je vhodné rozdělit do několika příspěvků. Taktéž texty obsahující několik různých témat doporučujeme rozdělit.
 4. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky krátit a redakčně upravovat. Vypouštíme zejména pasáže netýkající se tématu a všechny osobní invektivy či neodůvodněné vulgarismy.
 5. Autory prosíme, aby své příspěvky zadávali buď přímo na web, nebo své příspěvky zasílali mailem na adresu redakce@ok5cav.cz. Potřebujete-li vytvořit přístupová práva, kontaktujte prosím stejnou mailovou adresu.

Pravidla pro psaní komentářů

 1. Komentáře lze psát bez nutnosti registrace pod příspěvky, kde je to povoleno.
 2. Pokud vás systém nezná, komentář nejprve musí schválit redaktor. Redakce kontroluje web ve svém volném čase, takže to může nějakou dobu trvat.
 3. Máte-li alespoň jeden schválený komentář, další již projde bez schvalování.
 4. V komentáři prosím pište k tématu příspěvku, nestěžujte si, snažte se přinést novou nebo doplňující informaci. Uveďte svou volací značku.
 5. Zdržte se osobních invektiv nebo vulgarit.
 6. Komentáře nesplňující výše uvedená pravidla budou bez upozornění kráceny nebo mazány.
 7. Redakce si vyhrazuje právo autorovi smazaných komentářů zakázat další komentování.
 8. V případě déle trvajícího statisticky významného výskytu komentářů porušujících tato pravidla bude možnost komentářů na tomto webu trvale vypnuta.