Průzkum stavu amatérského rádia

Maďarská radioamatérská organizace MRASZ provedla mezi maďarskými radioamatéry v roce 2022 celostátní anketu s cílem dozvědět se něco o celkovém aktuálním stavu amatérského rádia v Maďarsku.

Otázky byly voleny tak, aby poskytly jednak demografickou statistiku maďarského radioamatérstva, jednak obsahovaly dorazy na různé radioamatérské směry, s cílem získat podněty pro budoucí plánování strategických směrů rozvoje.

Poté, co byl celostátní průzkum vyhodnocen, MRASZ se rozhodl rozšířit tento průzkum na celý svět.

Anketa (v angličtině) je na adrese https://mrasz.org/state-of-hamradio.

Níže je původní text dopisu, který mnozí z Vás jistě také dostali.

Dear OK4RM ‍,
Following the main technological examples MRASZ initiated a national survey with ~50 questions amongst the Hungarian radio-amateurs in 2022 to see the current status of the radio-amateurs in the country.
The basic approach was – beside having basic demographic picture – to see the distribution in several topics and potentially creating couple of points which might be usable for strategical target settings for the upcoming actions.
After the evaluation the idea came to (as the next ambition level) make the survey international around the world to have a world-wide projection of the same questions. I would like to announce the link below accessing the survey:
https://mrasz.org/state-of-hamradio
Please distribute it to all members in the societies for having it more
representative giving better picture about the current state.
 
The results and evaluation is planned to be shared as an online event
 
with Q&A session included.
 
Of course, it is planned the make the results public, and even the raw data can be made available for further analysis.
Thanks a lot for the support.
73!
Csaba  HA3LN

…in the name of MRASZ