Nastavení výkonu transceiveru Kenwood TS-480SAT nebo TS-480AT (japonská verze)

Tento článek popisuje prakticky vyzkoušený postup při nastavení výstupního výkonu transceiveru TS-480AT zakoupeného přes eBay od japonského prodejce. Transceiver vysílal s maximálním výkonem 50 wattů, což odpovídá operátorské třídě povolené v Japonsku, pro níž byl tento typ určen.

Japonská verze transceiveru má výkon striktně omezený na 50 wattů, přitom ale deska koncového stupně je stejná jako u verze evropské nebo americké. Pozor však na verzi TS-480DAT, která je určena pro nižší operátorskou třídu a kde je maximální výkon pouze deset wattů a pochopitelně i koncový zesilovač obsahuje jiný tranzistor s odpovídajícím výkonem.

Nastavení TS-480HX (verze 200 W bez anténního tuneru) je složitější a v tomto článku se jím nezabýváme. Postup lze nalézt v servisním manuálu.

Vybavení

 1. Drátová propojka z drátu tloušťky 0,5 až 0,6 mm, například https://www.gme.cz/v/1482695/ul-1007-05mm-pvc-modry-10m-izolovany-drat, https://www.lhotsky-elektro.cz/lakovany-drat-MLD-0-6-39m-d7160.htm nebo propojka pro nepájivá kontaktní pole https://www.gme.cz/v/1507929/zyj-w3-m-m-dupont-propojovaci-vodice-vidlice-vidlice-40-zil
 2. Umělá zátěž 100 wattů alespoň do 1,8 až 55 MHz
 3. VF wattmetr nebo alespoň ověřený (vyzkoušený) PSV metr. PSV metr by měl pokud možno ukazovat stejné hodnoty pro stejný výkon v celém rozsahu kmitočtů od 1,8 do 55 MHz
 4. Mikrofon k transceiveru

Literatura k samostudiu

Servisní manuál k transceiveru Kenwood TS-480, například na https://www.qsl.net/sp9hzx/pdf/TS-480_Service_Manual.pdf.

Postup

Důležitá poznámka: veškeré nastavování provádíme do umělé zátěže a s vypnutým vestavěným anténním tunerem (AT). Jestliže nastavíme výkon vysílače na 100 wattů bez AT a potom zapneme AT (a necháme ho „přizpůsobit“ umělou zátěž), bude výkon naměřený wattmetrem nebo PSV metrem v rozmezí 80-90 wattů!

 1. Zapojíme mikrofon, pokud ještě není připojený, a ovládací panel; transceiver připojíme ke zdroji napájení.
 2. Do anténního vstupu ANT1 nebo ANT2 připojíme umělou zátěž a wattmetr nebo PSV metr tak, aby přístroj měřil výkon dodávaný do umělé zátěže.
 3. Sundáme krytku konektorů na předním panelu hlavní jednotky. Pod krytem se nacházejí konektory (zleva) EXT.SP (externí reproduktor), DATA a REMOTE.
 4. V prostředním konektoru DATA (mini DIN 6) propojíme drátovou propojkou piny 6 (vlevo nahoře) a 3 (na pravé straně druhý shora).
 5. Zapněte transceiver, nastavte kmitočet 14100 KHz, vypněte anténní tuner (tlačítko AT) a vypněte transceiver.
 6. Na ovládacím panelu podržte stisknutá tlačítka MIC a NR a zapněte zařízení.
 7. Na displeji se krátce promítne nápis identifikující verzi. Moje verze je „J 050W“, evropská bude zobrazovat „E 100W“. Další verze neznám, předpokládám, že desetiwattová verze zobrazí „J 010W“ – v takovém případě tento návod nelze použít! Verze 10 W má úplně jiný koncový stupeň!
 8. Dále se na displeji zobrazí servisní menu.
 9. Vyberte menu pro nastavení výkonu (POC = Power out control)
  1. Pro verzi 100 W: točítkem MULTI (vpravo dole, vnitřní knoflík) vyberte menu 19 (POC 100 W).
  1. Pro verzi 50 W: vyberte menu 20 (POC 50 W)
 10. Přesvědčte se, že indikátor připojené antény je nastaven na anténní výstup, kam máte připojený wattmetr/PSV metr a umělou zátěž! V případě potřeby přepněte podržením tlačítka ATT/PRE. Před každým zaklíčováním i v následujících položkách menu se přesvědčte, že máte zapojený správní anténní konektor (ANT1 nebo ANT2), protože každá má své vlastní nastavení!
 11. Zaklíčujte tlačítkem PTT na mikrofonu. Transceiver vysílá s výkonem 100 wattů. Přesnou hodnotu výkonu donastavíte tlačítky UP a DOWN (šipka nahoru, šipka dolů na ovládacím panelu vpravo). Pro výkon 100 wattů to bude hodnota mezi 135 a 155. Začněte pochopitelně na nižší hodnotě.
 12. Verze 100W (TS-480SAT): Po nastavení výkonu 100 wattů pokračujte stejným způsobem v menu 20 (50 W), 21 (25 W), 22 (10 W) a 23 (5W).
 13. Verze 50 W (TS-480AT):
  1. V menu 21 (POC 25W) nastavíme dvojnásobek, tzn. 50 W
  1. V menu 22 (POC 10W) nastavíme opět dvojnásobek, tedy 20 W.
  1. V menu 23:
   1. Pokud chceme mít možnost výkonu 5 wattů (například kvůli QRP kategorii v závodech), nastavíme 5 wattů.
   1. Pokud chceme mít pohodlné nastavování výkonu a QRP nás nezajímá, nastavíme opět dvojnásobek, tedy 10 W.
 14. Dále je potřeba nastavit korekci zesílení budiče v ostatních pásmech. Protože je to nastavení zisku budiče, nastavujeme vždy na hodnotu výkonu 100 W, i když je verze transceiveru padesátiwattová! Nalistujeme menu TGC (transmitter gain control) pro jednotlivá pásma:
  1. Menu 30 (TGC 1.8M): stisk PTT způsobí vysílání na kmitočtu 1,8 MHz. Nastavíme takovou hodnotu, aby byl výkon 100 wattů.
  1. Menu 31 (TGC 3.5M): nastavit pro pásmo 3,5 MHz
  1. Menu 32 (TGC 5M): totéž pro 5,3 MHz
  1. Menu 33 (TGC 7M): totéž pro 7 MHz
  1. Menu 34 (TGC 10M): totéž pro 10,1 MHz
  1. Menu 35 (TGC 14M): nastavení pro pásmo 14 MHz. Tam jsme výkon již nastavili, takže nastavení neměníme.
  1. Menu 36 (TGC 5M): nastavíme výkon 100 W pro pásmo 18 MHz
  1. Menu 37 (TGC 21M): totéž pro 21 MHz
  1. Menu 38 (TGC 24M): totéž pro 24 MHz
  1. Menu 39 (TGC 28M): totéž pro 28 MHz
  1. Menu 40 (TGC 50M): totéž pro 50 MHz
 15. Nastavení PGC (power gain control??) Opět nastavujeme nominální výkon:
  1. Menu 56: 50 wattů
  1. Menu 57: 25 wattů
  1. Menu 58: 10 wattů
  1. Menu 59: 5 wattů.
 16. Můžeme ještě nastavit indikátor ALC (nejedná se o nastavení ALC, nýbrž jen o kalibraci zobrazení na displeji)
  1. Nalistujeme menu 52 a stiskneme šipku nahoru: automaticky se nastaví hodnota pro zobrazení minimálního ALC (1 dílek)
  1. Nalistujeme menu 53 a stiskneme šipku nahoru: automaticky se nastaví hodnota pro zobrazení maximálního ALC
 17. Dále nalistujeme menu 76 (Write ROM), na displeji je nápis „ready“. Stiskneme šipku nahoru, čímž se nastavení zapíše do paměti (zobrazí se nápis „good“).
 18. Stiskem tlačítka MTR přepneme transceiver do normálního režimu, můžeme ověřit nastavení.
 19. Pokud jsme se vším spokojeni, vyndáme drátovou propojku.

Volba výstupního výkonu u „přenastaveného Japonce“ TS-480AT

Nastavení výstupního výkonu se provede obvyklým způsobem:

 • Stiskneme tlačítko PWR
 • Točítkem MULTI nastavíme polovinu požadovaného výkonu tedy 50W => výkon bude 100 W, 25 W => výkon bude 50 W atd.

Výkon v rozmezí nastavení 5 – 10 W podle displeje se mírně liší podle toho, jak jsme nastavili POC 5W:

 • Pokud jsme nastavili minimální výkona na 5 wattů, bude průběh výkonu mezi hodnotami 5 a 10 W na displeji zhruba lineární, i když trošku „prohnutý“ směrem dolů (což ale v decibelech, čili na přijímači protistanice, stejně nikdo nepozná). Pro nastavení 15 wattů povolených v pásmu 60 metrů použijeme hodnotu na displeji 8 nebo 9 wattů.
 • Pokud jsme minimální výkon (POC 5W) nastavili na 10 wattů, skutečný výkon bude vždycky dvojnásobkem nastaveného. Patnácti wattům by pak odpovídala hodnota nastavení 7 W.