Proběhlo první cvičení radioamatérské tísňové služby OK-RTS

Logo RTS

V sobotu 25. listopadu 2023 proběhlo první společné cvičení Radioamatérské tísňové služby, což je název iniciativy v rámci spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači.

Skupina se dala dohromady krátce před mezinárodním setkáním radioamatérů v Holicích a ihned navázala těsné vztahy se slovenskou ARES-OM.

Vzhledem k historickým výsledkům (spíše neúspěchům) předchozích iniciativ podobného druhu v minulosti si skupina neklade mezi prioritní cíle spolupráci s profesionálními složkami, ale zaměřuje se jednak na vlastní akceschopnost (schopnost v případě potřeby vyjet s vlastním zařízením a být připraven zprostředkovat spojení dle §8 odst. 2 Vyhlášky 156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby), jednak na součinnost se „zainteresovanou veřejností“. Vždyť počet všelijakých nadšenců, pobíhajících po lesích a polích s čínskými „ručkami“, kteří chtějí být připraveni, „kdyby náhodou něco“, roste v poslední době téměř exponenciálně.

Z řad členů OK-RTS se sobotního cvičení se zúčastnily celkem 4 předem registrované stanice (OK4RM, OK1HD, OK1RAA, OK2GA/p) a Petr, OK2SDE. Brněnský tým vedený Štěpánem, OK2GA, byl asi nejpočetnější, zúčastnili se ještě Fero, OK7AD a Martin, OK2TND plus několik laiků se zájmem o radiotechniku.

Tým pod vedením Štěpána, OK2GA, dokončuje stavbu antén

Scénář cvičení předpokládal výjezd a zřízení stanice v terénu v předem stanovené lokalitě. „Místní část“ cvičení sestávala z nácviku spojení s místními zájemci z řad laiků v pásmu PMR, na kterou pak navazovalo zkušební navázání spojení v síti CB hotspotů, v síti DMR a provozem SSB na krátkých vlnách v pásmech 80, 60 a 40 metrů.

Cílem cvičení bylo prověřit a procvičit schopnost sbalit, přemístit a zřídit zařízení stanice, ovládání stanice a navázání použitelného spojení se zvolenými anténami. Druhým cílem bylo zapojit veřejnost zainteresovanou na praktickém zvládnutí rádiového spojení jako alternativy k běžným komunikačním prostředkům v případě v nejrůznějších mimořádných nebo kritických situacích.

V části navazování spojení na krátkých vlnách se k nám připojili ještě Ivan, OM0AD, jinak člen ARES OM, a také Jarda, OK2BAW, jako náhodná protistanice. Jarda však výrazně přispěl k poznatkům o anténách NVIS, když s námi navázal spojení v pásmu 7 MHz s anténou ve výšce dva metry nad zemí, přičemž jeho signál byl subjektivně nejvýraznější a nejsilnější, alespoň v Praze. Víceméně ukázal, že naše antény byly vesměs příliš vysoko. „Nejníže zavěšenou“ anténu má pravděpodobně OK1RAA, kde však v době KV testu nebyl k dispozici žádný operátor z důvodu náhlého onemocnění.

V návaznosti na toto cvičení se v lednu uskuteční setkání OK-RTS v Brně, kde proběhne detailní vyhodnocení akce a diskuse nad technickými a společenskými aspekty radioamatérské tísňové komunikace. Další cvičení se předpokládá koncem února 2024.