Několik poznámek k „Jak se (ne)naučit morse“

Na tento nový web ČAV jsme včera přenesli ze „starého webu“ velmi obsažný a edukativní článek Martina, OK1RR, o tom, jak se učit přijímat (poslouchat!) telegrafii neboli Morseovu abecedu.

Martin tento článek poskytl nedlouho po ustavení ČAV v roce 2004, ale jeho základ napsal již mnoho let předtím, přinejmenším v devadesátých letech. Ale jako instruktor vyučoval telegrafii již dávno předtím, v 70. a 80. letech. Z tohoto důvodu najdete v textu odkazy na věci („walkman“ – „kazeťák do kapsy“), které dnešní čtenář, zejména mladší, nebude vůbec znát, leda by navštívil Technické muzeum. Již v době publikace na starém webu ČAV se jednalo o raritu.

Abychom zachovali ucelenost a smysl Martinova článku, ponechali jsme původní text téměř beze změn. Pouze jsme nahradili původní odkaz na program KOCH z webu G4FON (SK) odkazem na Martinovy stránky telegrafie.cz.

Kromě tohoto programu lze dnes využít i možnosti on-line tréninku. Všem adeptům telegrafie doporučujeme, aby se zdarma zaregistrovali na webu LCWO.NET, který poskytuje podobnou funkčnost jako zmíněný program KOCH, ale kromě toho ještě umožňuje vzájemnou komunikaci mezi uživateli, vytváření studijních skupina a další možnosti. Jedná se vlastně o jakousi velmi jednoduchou sociální síť pro telegrafisty.