Pozvánka na valnou hromadu

Výbor Č.A.V. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 23.2.2019 od 10 hodin (SEČ) v salónku „u krbu“ hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 – Dolní Počernice .

Předpokládaný čas ukončení valné hromady je ve 13 hodin.

Tato pozvánka již byla zaslána všem členům, kteří poskytli výboru aktuální kontaktní e-mail. Členové, kteří pozvánku mailem neobdrželi, ale mají zájem zúčastnit se osobně účastnit nebo prostřednictvím zmocněnce, nechť prosím obratem kontaktují předsedu Č.A.V. Jindřich Vavrušku (ok4rm@c-a-v.com)

Vzor plné moci:
<jméno a příjmení>, <volací značka> zmocňuji <jméno a příjmení zmocněnce>, <volací značka>, aby mým jménem hlasoval na Valné hromadě ČAV 23.2.2019 <případně doplňte, o čem může zmocněnec hlasovat, pokud například chcete, aby hlasoval ve volbě člena výboru atd.>.

Plnou moc je potřeba adresovat statutárnímu zástupci (předseda – ok4rm@c-a-v.com nebo místopředseda – ok1uu@c-a-v.com), postačí výše uvedený text poslat mailem, případně s kontaktním telefonním číslem. Není nás mnoho, plnou moc lze v případě potřeby snadno telefonicky ověřit.

Osobní účast na 100% potvrdili: OK1DIX, OK1DOM, OK1DPF, OK1HT, OK1IVU, OK1JKV, OK1NOP, OK1PC, OK1PM, OK1UU, OK2PXJ, OK4RM. Dále se ozvalo několik členů z Prahy a blízkého okolí, jejichž účast však není jistá.