Čo je to komunikačná tieseň

Komunikačná tieseň vzniká, keď kritické zlyhanie komunikačných systémov privádza verejnosť do ohrozenia. Ako sa to používa v tejto príručke, tiesňové telekomunikácie môžu byť tiež nazývané ako tiesňové komunikácie alebo jednoducho „emcomm.“

Rôzne okolnosti môžu preťažiť alebo poškodiť dôležité  denno-denne využívané komunikačné systémy. Môže by to byť búrka, ktorá poškodí telefónne linky alebo rádiové  vysielače,  môže ísť o masívny nárast vo využívaní komunikačného systému, ktorý spôsobí jeho preťaženie a spadnutie,  alebo zlyhanie niektorej kľúčovej súčasti v komunikačnom systéme s rozsiahlymi dôsledkami na jeho funkčnosť.

Príklady takéhoto zlyhanie je možné nájsť ľahko. Prudké búrky a zemetrasenia môžu vyradiť komunikačné zariadenia z prevádzky. Kritické zariadenia môžu byť poškodené aj za „normálnych“ okolností: dôjde k prekopaniu podzemných komunikačných káblov, môže dôjsť k požiaru  v budovách s telefónnymi  zariadeniami, alebo pri automobilovej nehode dôjde k poškodeniu  dôležitého stĺpu s telefónnymi zariadeniami.

Nemocničné  telefónne systémy môžu tiež zlyhať. Aj keď nezlyhá žiadne zariadenie, rozsiahle neštastia ako sú chemické alebo jadrové havárie môžu mať za následok veľký nárast v počte prenášaných správ, na aké neboli tieto systémy stavané. Niektoré záchranné operácie sa uskutočňujú v oblastiach, kde nie sú inštalované žiadne komunikačné systémy, ako je to napríklad pri lesných požiaroch.

Väčšina systémov mobilných operátorov je navrhovaných tak, aby v jednom okamžiku dokázali spracovať iba asi 6 až 10% z počtu  ich kontrahovaných klientov (účastníkov) . V normálnych situáciach  to funguje dobre, a je ekonomické pre spoločnosť. Ale  keď  vznikne kríza, tieto systémy  sa rýchlo preťažia, keď každý (z tých zvyšných  90% účastníkov) sa bude snažiť v sieti  naraz dovolať.

Čo robí dobrého dobrovoľníka.

Dobrovoľníci zapojení v tiesňovej  komunikácii  pochádzajú z najrôznejších prostredí a s celým radom rôznych zručností a skúseností.

Spoločnou vlastnosťou, ktorú zdieľajú  všetci efektívni dobrovoľníci, je túžba pomáhať ostatným bez osobného zisku akéhokoľvek druhu, schopnosť pracovať ako člen tímu, a počúvať príkazy od iných.

Dobrovoľníci v tiesňovej  komunikácii musia byť schopní myslieť a konať rýchlo, pod stresom a tlakom tiesňovej udalosti.

Nemôžete pomáhať ostatným, keď sa obávate o tie osoby, ktoré máte radi. Vaša vlastná rodina by mala byť vždy  pre vás prvou prioritou. Primeraná osobná  príprava a príprava  vašej rodiny vám umožní  získať vašu vlastnú situáciu pod kontrolou rýchlejšie tak, aby ste boli v pozícii, že môžete slúžiť ostatným.

Kam patríte

Rádioamatéri  slúžili ako  komunikačný prostriedok v núdzových situáciách odkedy bolo vynájdené rádio. Pre agentúry, ktorým  slúžia, sú amatéri  ich komunikačnýni expertami, ktorí sú vždy k dispozícii. Amatéri majú vybavenie, zručnosti, a rádiové frekvencie potrebné na vytvorenie účelných  a efektívnych tiesňových komunikačných sietí za zlých podmienok. Sú licencovaní a predpripravení  pre národnú aj  medzinárodnú komunikáciu. A to všetko sa poskytuje bez nákladov pre obsluhovanú organizáciu a nezávisle od toho, či sa jedná  o nejakú vládnu inštitúciu alebo organizáciu venujúcu sa

riešeniu alebo zmierňovaniu následkov krízových udalostí ako je napríklad  Medzinárodný Červený kríž..

Rádioamatéri majú schopnosť rýchlo rozšíriť svoje komunikačné schopnosti s cieľom uspokojiť rastúce potreby v prípade núdze čo je niečo, čo komerčné a verejné zabezpečovacie systémy nemôžu normálne robiť. Mnohé zo zručností , ktoré sa využívajú v tiesňovej situácii sú rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v bežných rádioamatérskych činnostiach. Avšak, len mať rádiá, frekvencie a základné zručnosti s rádiami nestačí. Niektoré núdzové komunikačné zručnosti sú veľmi odlišné od tých, ktoré používajú rádioamatéri  vo svojom každodennom živote.

Smernice, ako sú tieto, pomáhajú napĺňat tieto potreby, rovnako ako aj lokálne tréningové programy  a pravidelné cvičenia tiesňovej komunikácie. Bez konkrétnych zručností pre tiesňovú  komunikáciu sa môžete ľahko stať súčasťou problému a nie súčasťou  jeho riešenia.

Ako sa dalo očakávať, technické a prevádzkové schopnosti sú veľmi dôležité. Rovnako dôležitá však je vaša schopnosť fungovať ako tímový hráč vo vašej vlastnej organizácii a v organizácii, pre ktorú  slúžite. Tieto kritické zručnosti budú tiež zahrnuté v tomto kurze.

Čím nie ste

Rovnako dôležité ako to, čím ste, je to, čím nie ste. Existujú limity pre  vašu zodpovednosť ako núdzového  komunikátora, a je dôležité vedieť, kde stanoviť hranicu.

Nie ste „prvým, kto zodpovedá (reaguje) na krízovú situáciu.“ S výnimkou zriedkavých prípadov je malá šanca, že budete prví  na scéne. Nepotrebujete blikajúce svetlá a sirény, zlaté odznaky, alebo zdobené uniformy.

Nemáte žiadnu autoritu. Vo väčšine prípadov nemôžete rozhodovať za ostatných, alebo dávať požiadavky na agentúru, ktorej  budete slúžiť,  či dávať požiadavky na akékoľvek iné agentúry. Jediné rozhodnutie, ktoré môžete urobiť je to, či sa zúčastnite záchrannej akcie, alebo nie, a tiež rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vaše vlastné zdravie a bezpečnosť.

Nemôžete urobiť všetko. Keď agentúre, ktorej  pomáhate chýbajú lekári, kuchári, alebo dopravní policajti, nie je vašou úlohou zaplniť túto medzeru. Vo väčšine prípadov, nie ste vyškolení pre takéto činnosti. To neznamená, že nemôžete podať pomocnú ruku pri naliehavej potrebe a keď máte na to potrebnú kvalifikáciu, alebo vykonávať iné pracovné úlohy pre obsluhovanú agentúru v oblasti komunikácie, na ktoré ste vyškolení a spôsobilí.

Nemáte všetko na starosti. Ste tam na to, aby ste dočasne plnili potreby agentúry, ktorej komunikačný systém  nie je schopný robiť svoju prácu. Povedia vám, čo potrebujú, a vy urobíte všetko tak,  ako najlepšie viete, aby ste vyhoveli zadaniu.

Bežná každodenná komunikácia versus tiesňová komunikácia.

Vo svojom každodennom rádioamatérskom živote nie ste pod žiadnym  tlakom doručiť nejakú konkrétnu správu.Vo svojom voľnom čase si  môžete robiť čokoľvek a nikoho život nezávisí od vás. V prípade núdze sa všetko mení. Zoznam rozdielov je zdĺhavý, ale tu sú niektoré príklady:

  1. Namiesto jednej  voľnočasovej siete za deň, núdzoví komunikátori sa často zaoberajú prevádzkou v niekoľkých nepretržitých sieťach súčasne, aby predali dôležité správy v omedzenom časovom rámci.
  2. Na rozdiel od rôznych verejných podujatí, kde komunikátori pracujú  primárne pod vedením jednej vedúcej organizácie, núdzoví komunikátori musia spolupracovať s niekoľkými kľúčovými organizáciami a v obmedzenom časovom intervale.
  3. Na rozdiel od typických domácich vysielacích zariadení, vysielacie stanice  pre tiesňové situácie musia byť prenosné a musia byť pripravené na prevádzku kdekoľvek a vo veľmi krátkom čase.
  4. Na rozdiel od contestingu, ktorý predstavuje kontaktovanie veľkého počtu náhodných staníc aby sa získavali body, núdzoví komunikátori potrebujú rýchlo kontaktovať konkrétne stanice a odovzdávať im dôležité správy. Tu je dôležitá kolektívna práca, nie je konkurencia medzi stanicami.

Úloha – misia.

Práca, ktorú ste vyzvaní urobiť, sa bude líšiť v závislosti od konkrétnej agentúry, pre ktorú budete pracovať. Ak touto agentúrou bude pobočka Medzinárodného Červeného kríža, budete pravdepodobne poskytovať komunikáciu potrebnú na zabezpečenie systému prístreškov a ďalších snáh o pomoc postihnutým. Pokiaľ sa jedná o krízový manažment národnej alebo miestnej vládnej inštitúcie, budete spravovať komunikáciu medzi rôznymi inštitúciami alebo budete slúžiť ako oči a uši krízových manažérov. Ak  zlyhá telefónny systém nemocnice, môžete prevádzkovať „mechaniku“ komunikácie v rámci nemocnice, takže lekári a zdravotné sestry sa budú môcť sústrediť na pacientov. V prípade veľkých lesných požiarov  alebo pátracích a záchranných operácií, môžete  narábať s osobnými správami hasičov a záchranárov ich rodinám alebo asistovať pri logistickej komunikácií, aby sa zabezpečilo, že jedlo, zásoby, personál a materiál dorazí načas a na správne miesto, tam kde je to potrebné. V každej  rozsiahlej katastrofe môžu  rádioamatéri pomáhať agentúram, ktoré sú  uvedené vyššie a súčasne mnohým ďalším.

Úloha č.1 – komunikovanie.

Aj keď ste hrdí na svoje zručnosti ako rádioví oparátori, a máte na mieste pôsobivé zariadenia a systémy, je dôležité si uvedomiť, že vaša práca je „komunikovať.“ Keď  obsluhovaná inštitúcia žiada od vás  doručiť na ich ústredie dlhý zoznam materiálu  pre stanový tábor, mali by ste byť pripravení použiť akékoľvek  prostriedky – vrátane faxového prístroja, ak je stále  ešte v prevádzke. Našou úlohou je doručiť správu, aj keď na to použijete dymové signály. Neuvažujte o tom, ako využiť  amatérske rádio na odoslanie správy – len rozmýšľajte o tom, ako túto správu poslať čo najlepšie a najrýchlejšie. Ak to znamená, že použijene amatérske rádio, tým lepšie. Ak vás agentúra žiada, aby ste využili ich rádiový systém, urobte to. Vaše operátorské a  a technické zručnosti sú rovnako dôležité ako vaše rádioamatérske zariadenia.

Anatómia komunikačnej krízy.

V prvých fázach mnohých katastrof môže byť potreba núdzových komunikačnych služieb obmedzená. (Samozrejmou  výnimkou  môžu byť byť  prichádzajúce búrky alebo tornáda či  zemetrasenia.). Táto fáza môže nastať počas sledovania (watch)  alebo varovania (warning) prichádzajúcej silnej búrky. Mali by ste tento čas využiť na sledovanie vývoja a pripraviť sa na nasadenie, keď príde a či príde požiadavka o pomoc. Niektoré amatérske rádiové siete môžu byť aktivovaná pomerne zavčasu ešte v preriódach sledovania a varovania pred príchodom búrok,  aby poskytovali obsluhovaným inštitúciam aktuálne informácie minútu po minúte.

Akonáhle je identifikovaná potenciálna alebo skutočná potreba ďalších  komunikačných prostriedkov, obsluhovaná inštitúcia vydá výzvu svojim dobrovoľníckym komunikátorom. V závislosti na situácii, operátori a ich zariadenia môžu byť potrební  v operačných strediskách krízového riadenia alebo môžu byť potrební zriadiť komunikačné pracoviská v poľných lokalitách, alebo oboje. V niektorých oblastiach, teamy rýchleho nasadenia („Rapid Response Team“) alebo podobné malé podskupiny môžu byť nasadené vo veľmi krátkom čase, a tieto skupiny budú  podporené  ďalšou  robustnejšou skupinou o hodinu alebo dve.

Môžu byť zriadené „zdrojové“  alebo „logistické“ siete na riadenie prichádzajúcich  komunikačných dobrovoľníkov a ich smerovanie tam, kde sú najpotrebnejší. Každý dobrovoľník, ktorý nie je v súčasnosti pridelený na konkrétnu sieť alebo úlohu, by mal kontrolovať a sledovať túto (logistickú) sieť.

Akonáhle sa začnú operácie, môže nastať mnoho druhov vecí. Objem správ môže narásť rýchlo, a potom je zmätok bežným javom. Okrem spracovania správ, váš tím komunikátorov bude musieť premýšľať o odpočinku alebo náhrade  operátorov, o zabezpečení potravín a vody, spania a ubytovania, o náhradných batériách,  pohonných hmotách a ďalších logistických potrebách. Rádiá a antény budú zlyhávať a bude potrebné ich vymeniť. Niektorí operátori budú musieť čoskoro odísť z osobných dôvodov.

Zapojenie do komunikácie môže obsahovať tiež personálnu prácu,  spracovávanie požiadaviek o informácie a sledovanie zásob a osôb, alebo to môže znamenať, že budete zostávať v blízkosti vedúceho pracovníka a budete jeho komunikačným spojením, budete zhromažďovať informácie o počasí, alebo zbierať a vysielať správy o škodách. Niektoré siete môžu prenášať požiadavky na utečenecké/evakuačné centrá a informácie o zdravotnom a sociálnom stave osôb (welfare inquiry) alebo odovzdávať správy od  utečencov ich rodinným príslušníkom, ktorí sa nachádzajú  mimo oblasť katastrofy. Ostatné siete môžu spracovávať logistické potreby pre obsluhované agentúry (inštitúcie), ako sú  potreby týkajúce sa zásob, vybavenia a personálu.

Ako sa budú meniť potreby, tak sa budú siete zriaďovať, meniť a rušiť. Dobrovoľníci budú musieť byť flexibilní, aby vedeli uspokojovať meniace sa potreby obsluhovaných inštitúcií a agentúr alebo štátnych orgánov. Postupom času sa budú potreby núdzových komunikačných sietí znižovať, keďže záťaž správami bude klesť a niektoré siete budú rušené alebo ich rozsah sa zmenší. Operátori budú demobilizovaní (prepustený domov) jeden po druhom či v malých skupinách, alebo všetci naraz, podľa toho ako to budú diktovať skutočné potreby. Krátko po tom, ako sa operácia skončila, by mali skupiny pre núdzovú komunikáciu preskúmať účinnosť svojich reakcií a to buď samostatne, alebo v spolupráci s agentúrou, pre ktorú pracovali. Toto vyhodnotenie  môže byť vykonané cez formálnu rádiovú sieť, e-mailom, alebo na osobnej schôdzke. Avšak malo by to byť urobené a to čo najskôr potom, ako sa operácia skončila, aby udalosti boli ešte  čerstvé v mysli každého z účastníkov. Kritika, keď bude urobená správne, môže výrazne zlepšiť efektivitu vašej organizácie  pre tiesňovú  komunikáciu  – a aj vašu vlastnú efektivitu.